Kalendár pretekov
MSR a SKP PAV 2020

3. - 4.4.
Brno (CZ)
MSR
24. - 26.4. Rechberg (AT) MSR
15. - 17.5. Zaluz (PL) MSR
29. - 31.5. Ústecká 21 (CZ) MSR
26. - 28.6. Ožďany  MSR, SKP
17. - 19.7. Dobšiná MSR, SKP
31.7. - 2.8. Jankov Vŕšok MSR, SKP
11. - 13.9. Pezinská Baba
MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: Easy to Start


Systém MSR PAV pre rok 2014

SAMS logoNakoľko sa pre rok 2014 v pretekoch automobilov do vrchu (MSR PAV) zmenili podmienky, skúsim Vám ich v skratke priblížiť.

V seriály MSR PAV pre rok 2014 môžu byť hodnotení (môžu bodovať) IBA jazdci ktorý sú zaradení do nominačného zoznamu pre rok 2014.

Podmienky pre zaradenie do nominačného zoznamu sú uvedené v niekoľkých bodoch pre jazdcov SR:

  Požiadať SAMŠ o vydanie licencie

 1. Zaplatiť poplatok za licenciu
 2. Po uhradení budete automaticky zaradený do nominačného zoznamu.

 

Podmienky pre zaradenie do nominačného zoznamu sú uvedené v niekoľkých bodoch pre jazdcov mimo SR:

 1. Požiadať SAMŠ o registráciu - (zaslať vyplnený formulár na adresu, ktorá je uvedená vo formulári) - formulár nájdete tu.
 2. Zaplatiť správny poplatok 150 € na číslo účtu uvedeného vo formulári.
 3. Po uhradení budete automaticky zaradený do nominačného zoznamu.
 4. Pre rok 2014 sú vypísané MSR pre súťažiacich a jazdcov s platnou medzinárodnou alebo národnou licenciou vydanou niektorou z ASN patriacich do FIA CEZ po dodržaní ustanovení čl. 5.7
5.7 Registrácia do Majstrovstva
 
Jazdci s licenciou štátu patriaceho do FIA CEZ budú klasifikovaní v MSR PAV len v prípade, ak sa zaregistrujú na sekretariáte SAMŠ do MSR PAV a zaplatia poplatok 150,- EUR a to do termínu uzávierky prihlášok podujatia(do tohto dátumu musí byť zaúčtovaný na účte SAMŠ aj prihlasovací vklad). Od tohto podujatia budú klasifikovaní v MSR PAV na všetkých nasledujúcich podujatiach. Registračné tlačivo a spôsob úhrady bude zverejnené na stránke www.sams-asn.sk .

  Partneri

  Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

  Free business joomla templates